Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2015

Welkom op muziekles!

contact www.gnuss.com    tel. 0346-556322   LaPianissima@yahoo.com

Ik hoop dat we een gezellige, muzikale en creatieve tijd tegemoet gaan. Om goed van start te gaan zijn een aantal zaken belangrijk. Vriendelijk verzoek ik u deze informatie goed te lezen zodat er geen misverstanden ontstaan over de regels en werkwijze in de PIANOSTUDIO!    

Over de lessen, de methodes en andere details

Iedereen vanaf zes jaar (of als het kind kan lezen) is welkom op de lessen. Er bestaat eigenlijk geen leeftijdsgrens. Het belangrijkste is dat de lessen met plezier gevolgd worden en dat u daardoor in alle opzichten  muzikaal, intellectueel en emotioneel rijker wordt.Ik leer u niet alleen notenelzen en de piano te bespelen. U wordt stap voor stap ingeleid in de muziektheorie, “prima-vista” of lezen van blad, muziekgeschiedenis, solfège en harmonieleer (akkoorden). Ook kamermuziek – het musiceren met anderen, begeleiden, luistervaardigheid en improvisatie maken een deel van uw opleiding. Kortom, alles wat u nodig heeft om het gewenste doel te bereiken. Daarbij is het niet van belang of u pas begint of dat u op conservatoriumniveau speelt. Er is geen ideale lesmethode. Daarom wordt het onderricht en de les aangepast aan uw niveau, interesse, repertoire, leeftijd etc. Mijn bedoeling bij het lesgeven  is dat de leerling  zo snel mogelijk zelfstandig wordt in muzieklezen. Ik besteed veel aandacht aan  het leren van patronen en  principes van muziek  zodat  de student later dezelfde principes zelfstandig  kan toepassen en gebruiken.

Veel gestelde vragen:

Geeft u ook lessen aan volwassenen die nooit muziekles hebben gehad?

Ja. Uiteraard er is geen leeftijdsgrens om met pianoles te beginnen. Het niveau van uw spel zou straks te maken kunnen hebben met muzikale aanleg,  muziekervaring, uw persoonlijke interesse voor muziek, uw eigen voorkeur van gespeeld repertoire en natuurlijk van de tijd die u zelf in studeren en oefenen insteekt. Vergeet niet —  pianospelen is niks anders dan vaardigheid en daarom nauw gekoppeld en afhankelijk van de tijd die u in studeren en repeteren besteedt. Mocht u meer tijd willen besteden aan de theoretische kant van de muziek dan zullen de lessen iets meer verbaal dan spelend voorbijgaan.

Geeft u alleen maar ‘klassiek’?

Nee. Maar, als afgestudeerde concertpianiste vind ik klassiek nog steeds nuttig en de bron van alle andere muzieksoorten.  Ik ga natuurlijk mee met de tijd en eigentijdse ontwikkelingen in de repertoirekeuze en methodiek van het lesgeven. In de praktijk spelen we eigenlijk alles om hier te noemen: pop, musical, jazz, blues, en andere stijlen.

Welke boeken worden er gebruikt?

Meestal gebruik ik als basis lesboeken Alfred’s pianomethode voor kinderen en volwassenen en daarnaast nog veel andere muziekstukken naar wens. Het is altijd afhankelijk van het al bereikte niveau, eigen smaak van de leerling, persoonlijke voorkeur en uiteraard vaardigheid. Ik bezit heel veel boeken die voor piano geschreven zijn en die kunt u altijd lenen.Bestellen via internet of nog sneller telefonisch 020-6796575

Heeft u ervaring met lesgeven aan jonge kinderen?

Ja. Als kinderen kunnen lezen is ook de beste tijd om met pianoles te beginnen. Voor die tijd is het natuurlijk ook mogelijk volgens Suzuki-methode of als het kind een bijzonder talent heeft of aparte interesse in muziek toont. Maar het moet altijd spelenderwijs en interessant blijven om zo de aandacht en concentratie van het kind te kunnen vasthouden.

Verloopt  keyboardles anders dan pianoles?

Ja en nee. Op keyboard is het gebruik van de linker hand beperkt tot statisch spelen van een toon of akkoord. Dat betekent dat de ontwikkeling van de linker hand veel trager is. Ook is repertoire voor keyboard veel sneller buiten de nodige les boeken en kan chaotischer aanvoelen.  Aan de andere hand zijn pianotoetsen zwaarder en eisen speciale technische aandacht zodat de dynamiek beter benadrukt kan worden. Een betere (meestal duurdere) keyboard kan dynamische muziek ook produceren. Het zou nooit dichtbij komen en gevoel voor frasering en dynamiek ontwikkelen en toelaten als oefenen en bespelen van een akustische instrument. Keyboardspelen kan in het begin ook moeilijk zijn juist vanwege de constante en soms rigoureuze ritme die gevolgd moet worden terwijl het muziek-denkproces nog niet genoeg ontwikkeld is. Als ritme en denkproces nog niet in gewenst tempo verlopen dan spenderen we extra aandacht aan ritme en coördinatie van diverse elementen van gespeelde muziekstuk.

Conclusie: Als we toch zouden moeten kiezen dan is de stap van piano naar keyboard een betere en logische keus.

Wat heeft U nodig ?

Uiteraard is het beschikken over een piano zeer belangrijk. Met een instrument en met uw dagelijkse oefeningen bent u in staat goede resultaten te boeken. Ook een elektronische piano, synthesizer of keyboard met standaardtoetsen zijn bruikbare instrumenten. Naast een leerboek(en), een schrift (eventueel metnotenbalkpapier – hier downloaden ) is een walkman, CD speler of een cassettespeler en een audiocassette aan te bevelen.. Op de cassette kan uw repertoire of de gegeven les opgenomen worden zodat u bij het dagelijkse oefenen over de juiste instructies beschikt. Bent u in het bezit van een computer dan is een MIDI-bestand op diskette ook mogelijk.

Wat en hoe voor een goed resultaat

Het is wenselijk (afhankelijk van het spelniveau) elke dag minstens 30 minuten te oefenen. Die tijd kunt u ook verdelen door bijvoorbeeld drie keer 10 minuten te spelen. Het is ook belangrijk om tijd te besteden aan het notenschrift (zonder instrument) of het simpelweg luisteren naar de juiste uitvoering via uw cassette of MIDI-bestand. Langer pianospelen kan natuurlijk als u overtuigd bent de muziekopdracht op de juiste manier te oefenen. Ervaring laat zien dat verkeerd aangeleerde aanslag, lees- of andere ingeslopen fouten later heel moeilijk gecorrigeerd kunnen worden. Langzaam en rustig spelen in het begin van het leerproces is een must.

De voorbereiding op de les is heel belangrijk. Als u de elementaire zaken thuis grondig geoefend heeft dan kunnen we op de les creatief bezig zijn om nieuwe vaardigheiden te verwerven.

Optredens en concerten

De uitdaging van een optreden werkt heel stimulerend, creatief en positief op iedereen die met muziek bezig is. Ik organiseer aan het eind van het schooljaar een concert waar alle kinderen voor publiek kunnen optreden. De volwassenen krijgen in een gezellige privé kring de gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Daar kunnen ze eigen ervaringen uitwisselen en uiteraard gezamenlijke liefde voor muziek delen. Dit, door met en voor elkaar te spelen. Mis het niet — zelfs als u niet mee doet.

 Youtube videos

Advertisements

Read Full Post »